Chi cục Dân số -KHHGĐ tham dự Hội thảo trực tuyến góp ý Đề án tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số -KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên đến năm 2030

Sáng ngày 22/3/2022, Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Hội thảo góp ý Đề án tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên đến năm 2030

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng và có chất lượng về dịch vụ dân số, KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên, góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh vô sinh, cải thiện sức khỏe của vị thành niên, thanh niên và thực hiện thành công Chiến lước dân số Việt Nam đến năm 2030.

Sáng ngày 22/3/2022, Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Hội thảo góp ý Đề án tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên đến năm 2030, bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các tỉnh, thành phố qua phần mềm zoom meeting.

 Tham dự hội thảo tại điểm cầu Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc gồm có Ban lãnh đạo Chi cục; Trưởng, Phó và chuyên viên các Phòng chuyên môn và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tham dự.

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội thảo

Tại hội thảo Lãnh đạo Vụ quy mô dân số - KHHGĐ Báo cáo dự thảo Đề án tăng cường tư vấn và cung ứng dịch vụ dân số -KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên đến năm 2030. Sau khi nghe báo cáo dự thảo Đề án, Đại diện các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

                                                                                                                                                         Hồng Lụa - Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.