Hưởng ứng tuyên truyền ngày Quốc tế trẻ em gái 11.10

VĨNH PHÚC HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI 11/10/2021

 Cách đây 10 năm trước, vào năm 2011 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 11 tháng 10 hàng năm làm ngày Quốc tế trẻ em gái. Mục đích của ngày này là tạo cơ hội nhiều hơn cho trẻ em gái và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới bao gồm các lĩnh vực như giáo dục, dinh dưỡng, y tế, bảo vệ khỏi sự kỳ thị, bạo lực và không còn nạn tảo hôn. Mỗi năm tổ chức Liên Hiệp Quốc sẽ chọn một chủ đề riêng. Năm nay, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) Liên hiệp quốc lựa chọn chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái. Đồng thời kêu gọi sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, từ đó từng bước góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm nay, Chi cục Dân số đã ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2021, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền như: Treo 30 băng zôn và 50 phướn dọc trên các tuyến phố chính của thành phố Vĩnh Yên với các nội dung, thông điệp, chủ đề ngày quốc tế trẻ em gái (11/10); dựng mới 02 chiếc pano tuyên truyền nội dung: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”; “ cân bằng giới tính là bình đẳng, hạnh phúc, tương lai” dựng tại cổng Chi cục Dân số và trục đường chính thành phố Vĩnh Yên. Đồng thời, thuê 02 chiếc xe ô tô, gắn khẩu hiệu, loa truyền thanh xuất phát từ Chi cục Dân số - KHHGĐ theo các tuyến đường chính đi qua các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 năm 2021. Hải Long 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.