KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2020/NQ-HĐND TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2021

Từ ngày 27/8 đến ngày 10/9/2021, Chi cục Dân số-KHHGĐ tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND

 Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-CCDS ngày 25/8/2021 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc về kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh năm 2021. Từ ngày 27/8 đến ngày 10/9/2021, Chi cục Dân số-KHHGĐ tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND tại các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và 8 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Đoàn kiểm tra Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc việc xây dựng, triển khai các văn bản tại đơn vị đối với việc thực hiện các quy định, làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đoàn làm việc với các nội dung như: Báo cáo hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND; Công tác tư vấn tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị; Khoa chăm sóc SKSS/KHHGĐ thực hiện việc tuyên truyền chính sách Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND tới gia đình đối tượng; Chi trả thù lao cộng tác viên dân số; Số đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ bao gồm đặt dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai, thuốc tiêm tránh thai; số phụ nữ thực hiện sàng lọc trước sinh, số trẻ sơ sinh được thực hiện sàng lọc theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đoàn làm việc với các nội dung như: Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND; Việc chi phí thực hiện gói dịch vụ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh với 05 bệnh bẩm sinh cho trẻ sơ sinh tại đơn vị. Thông qua đợt kiểm tra nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện và triển khai tốt một số quy định thực hiện chính sách Dân số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tư vấn, tuyên truyền Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND tới trực tiếp đối tượng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn, các hội nghị, tập huấn và trên loa truyền thanh xã để Nghị quyết đi vào cuộc sống đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân trong tỉnh Vĩnh Phúc.

 Trịnh Hương

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.