Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 4 an toàn - Đảm bảo an ninh, trật tự”

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 24/6/2019 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc, về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Chiều ngày 28/10/2020, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Chi cục Dân số - KHHGĐ 4 an toàn - Đảm bảo an ninh, trật tự”.

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo Trung tâm Giám định Y khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Sở Y tế; Cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Dân số - KHHGĐ Vĩnh Phúc.

BsCKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh

phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thông qua báo cáo kết quả khảo sát tình hình an ninh trật tự tại Chi cục DS-KHHGĐ, Nghị quyết và các Quyết định xây dựng, thành lập Ban Chỉ đạo Mô hình, quy chế hoạt động của mô hình, kế hoạch thực hiện mô hình “Chi cục Dân số - KHHGĐ 4 an toàn - Đảm bảo an ninh, trật tự

Để mô hình “Chi cục Dân số - KHHGĐ 4 an toàn - Đảm bảo an ninh, trật tự” phát huy hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  trong đơn vị Bs Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Chi cục Dân số - KHHGĐ 4 an toàn - Đảm bảo an ninh, trật tự” kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó cũng đã phát động thi đua giữa các phòng chuyên môn của đơn vị, đại diện Trưởng phòng Tổ chức - Hhành chính - Kế hoạch - Tài vụ; phòng Dân số-KHHGĐ; phòng Truyền thông - Giáo dục lên ký giao ước thi đua và có sự chứng kiến lễ ký giao ước của Lãnh đạo Công an tỉnh, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Chi cục Dân số - KHHGĐ chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua

Phát biểu tại hội nghị Đại tá Ngô Dương Toàn - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã trao đổi, chia sẻ thông tin về công tác gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và công tác triển khai thực hiện mô hình. Đồng thời đồng chí định hướng cho đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng và triển khai mô hình đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Đại tá Ngô Dương Toàn - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh

 phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị, Lãnh đạo Chi cục Dân số- KHHGĐ nhấn mạnh rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giải quyết các vụ việc phức tạp phục vụ công tác đảm bảo an ninh cho đơn vị. Giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan yên tâm công tác, tích cực cống hiến cho sự phát triển của Chi cục Dân số - KHHGĐ nói riêng, sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói chung.

                                                                                  Hồng Lụa - Phòng TTGD 30.10.2020

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.