Vĩnh Phúc huởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10 năm 2020

Hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10 năm 2020 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”, Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10.

Tại Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch hướng dẫn và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10 như: sửa chữa các cụm pano, treo băng zôn trên các trục đường chính của thành phố Vĩnh Yên. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động khắp các tuyến đường chính trên địa bàn toàn tỉnh để tuyên truyền các nội dung chủ đề Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10. Bên cạnh đó, phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông tư vấn về: phổ biến các chính sách dân số; một số chính sách liên quan đến người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi... cho các hội viên Hội người cao tuổi của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị ra mắt CLB người cao tuổi tại xã Tân Lập huyện Sông Lô

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch hướng dẫn của Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10 như: tổ chức các Hội nghị ra mắt câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi; duy trì tổ chức sinh hoạt CLB người cao tuổi tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức các hội nghị truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

Đây là các hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng không kỳ thị và coi người cao tuổi là gánh nặng; cần quan tâm giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi của gia đình và cộng đồng có người cao tuổi....

                                                                          Hải Nam - Phòng TTGD.19.10.2020

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.