Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức giao ban công tác Dân số - KHHGĐ

Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức giao ban công tác Dân số - KHHGĐ

Sáng ngày 26/3/2021, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức giao ban công tác Dân số - KHHGĐ quý I năm 2021. Tham dự buổi giao ban gồm các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Chi cục, Trưởng, Phó, Chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Chi cục và Phòng Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố. Tại hội nghị Bs,CKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ triển khai một số nội dung: Phổ biến Nghị Quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định một số chính sách hỗ trợ công tác Dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Triển khai thực hiện Đề án 818; Rà soát đối tượng cộng tác viên Dân số theo Thông tư 02/2021/TT-BYT; Triển khai công tác truyền thông về Dân số và phát triển, tập trung vào kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam; Kiểm tra, giám sát công tác Dân số-KHHGĐ năm 2021. Đồng thời, đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức triển khai một số nhiệm vụ cụ thể về công tác dân số năm 2021. Trên cơ sở định hướng các đơn vị sẽ căn cứ đặc thù của địa phương tham mưu xây dựng, tổ chức các hoạt động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Hải Long

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.