Hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2020, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền với chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”

Hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2020, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền với chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em gái. Đồng thời kêu gọi sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, các ngành trong việc thúc đẩy bình đẳng giới từ đó từng bước góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Thông qua các hoạt động như làm băng zôn, pano, tuyên truyền lưu động...

Bên cạnh đó, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức truyền thông cho các em học sinh tại các Trường THCS với nội dung tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên; Phòng chống xâm hại tình dục; Giáo dục giới tính, bình đẳng giới, vấn đề mất cân bằng giới tính .....
Thông qua các hoạt động với mong muốn các cấp, các ngành và mỗi gia đình dành sự quan tâm vì một cuộc sống tốt hơn cho trẻ em gái vị thành niên. “Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội”,“ Dịu dàng con gái- chắp cánh ước mơ”

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.