Huyện Tam Dương tập huấn nâng cao kiến thức về công tác dân số trong tình hình mới năm 2020

Chị cục Dân số- KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tam Dương tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về công tác dân số trong tình hình mới năm 2020

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác Dân số, mới đây Chị cục Dân số- KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tam Dương tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kiến thức về công tác dân số trong tình hình mới năm 2020. Tham dự lớp tập huấn có 212 học viên là cán bộ làm Phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện; Cán bộ chuyên trách; Cộng tác viên dân số của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các lớp tập huấn các học viên được Bác sỹ, CKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ trao đổi và cung cấp thông về nội dung cơ bản về Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và các văn bản triển khai của Trung ương, UBND tỉnh và Ngành dân số đó là Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố; duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số vàng; thích ứng với quá trình già hoá dân số; điều chỉnh phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn cách thu thập, cập nhật thông tin vào sổ theo dõi của cộng tác viên (sổ A0), để cán bộ chuyên trách nhập thông tin dữ liệu vào phần mềm MIS, cũng như khai thác thông tin số liệu trong phần mềm trong các báo cáo thống kê chuyên ngành về Dân số- KHHGĐ. Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác DS - KHHGĐ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, hoạch định, xây dựng và thực thi chính sách dân số và phát triển trong tình hình mới phù hợp với đặc thù của địa phương góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà Huyện đã đề ra. Lê Hương Dân số Tam Dương

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.