Chi bộ Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 8/2020

Sáng ngày 07/8/2020, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 8/2020 và trao Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ " cho đồng chí Trần Văn Sách, đảng viên Tổ đảng,Tổ chức - Hành Chính- Kế hoạch- Tài vụ, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh theo Quyết định 912/QĐ-BNV ngày 16/10/2019 của Bộ Nội Vụ.

Sinh hoạt Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tháng 8/2020

 

 

BS CKII Nguyễn Hoài Nam - Bí thư  Chi bộ trao Kỷ niệm chương

" Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ " cho đồng chí Trần Văn Sách

 

                                                                             Hải Long - Phòng TT- GD (17/8/2020)

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.