Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp đón lớp nghiệp vụ thanh tra Chuyên ngành Dân số - KHHGĐ - Khóa 4 đến thực tế tại tỉnh

Sáng ngày 11/10/2020, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Dân số-KHHGĐ) tỉnh Vĩnh Phúc long trọng đón tiếp lớp nghiệp vụ thanh tra Chuyên ngành Dân số - KHHGĐ - Khóa 4 đi thực tế tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời gian nghiên cứu thực tế, Đoàn đã được nghe BS, CKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh báo cáo khái quát vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế -xã hội và kết quả công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh; đặc biệt chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn trong công tác thanh tra chuyên ngành Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

BS, CKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng ,Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Đoàn có đồng chí Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng vụ pháp chế Thanh tra -Tổng cục Dân số - KHHGĐ trưởng đoàn phát biểu cảm ơn sự đón tiếp và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm công tác Dân số - KHHGĐ của tỉnh, đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành dân số - KHHGĐ của tỉnh nhà. Đồng chí ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thanh tra của tỉnh, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thanh tra của tỉnh. Bên cạnh đó đồng chí đưa ra một số giải pháp, định hướng cho công tác thanh tra chuyên ngành Dân số-KHHGĐ trong thời gian tới.

 

Hải Long - Phòng TTGD.12/10/2020

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.