Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành dân số - KHHGĐ năm 2020

Đoàn thanh tra chuyên ngành dân số - KHHGĐ tỉnh thực hiện thanh, kiểm tra tại 02 cơ sở Phòng khám trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Thực hiện Quyết định số 76 /QĐ-CCDS ngày 06/11/2020 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc về Thanh tra việc chấp hành các quy định, điều kiện hành nghề, phạm vi hoạt động, quảng cáo và nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo quy định của Pháp Luật. Ngày 18,19 tháng 11 năm 2020, Đoàn thanh tra chuyên ngành dân số - KHHGĐ gồm có Ths, Bs Đào Văn Đăng - Phó Chi cục trưởng, Trưởng đoàn; Đ/c Vũ Thị Quỳnh Hoa - Phó phòng Dân số - KHHGĐ, thư ký và các thành viên là các Bác sỹ chuyên khoa phụ sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên, Phúc yên thực hiện thanh, kiểm tra tại 02 cơ sở Phòng khám trên địa bàn tỉnh đó là: Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Bác sỹ Lê Thị Năm, địa chỉ: Khu đô thị Hùng Vương - thành phố Phúc yên; Phòng khám chuyên khoa phụ sản Bác sỹ Văn Thị Thúy, địa chỉ: Phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên. Tại buổi làm việc Đoàn thanh tra thực hiện thanh, kiểm tra các nội dung về các văn bản pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, chứng nhận đủ điều kiện; Hình ảnh quảng cáo của phòng khám;Việc chấp hành các quy định về cung cấp, quản lý dịch vụ KHHGĐ và các phương pháp chẩn đoán để lựa chọn giới tính thai nhi: Điều kiện hành nghề như: cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh; Phạm vi hành nghề của cơ sở, hồ sơ sổ sách theo dõi dịch vụ, hóa đơn chứng từ mua trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện tránh thai… Thông qua các cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về điều kiện hành nghề, phạm vi hoạt động, quảng cáo và nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, dịch vụ KHHGĐ theo quy định của Pháp Luật. Đồng thời phát hiện sai phạm, thiếu sót sẽ kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế những vấn đề còn bất cập, xử lý hành vi, vi phạm, kiến nghị biện pháp khắc phục, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh. Trịnh Hương - Truyền thông - Giáo dục

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.