Vĩnh Phúc hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7/2021 với chủ đề: “ Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn cho mọi phụ nữ và trẻ em gái”

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CCDS ngày 02/7/2021 của Chi cục Dân số - KHHGĐ Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2021 với mục đích yêu cầu phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

Hưởng ứng kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông như: treo băng zôn, phướn dọc... với các khẩu hiệu liên quan tới chủ đề tuyên truyền ngày Dân số Thế giới 11/7 treo tại các trục đường chính, các tuyến phố để tuyên truyền. Và bố trí 01 xe ô tô treo băng rôn, khẩu hiệu, gắn loa truyền thanh đi tuyên truyền lưu động qua các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền các nội dung hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7. Đồng thời, Chi cục phối với các cơ quan truyền thông tỉnh như: Báo Vĩnh phúc, Đài phát thanh-Truyền hình, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh... xây dựng phóng sự, viết bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như phản ánh các hoạt động về công tác dân số và phát triển của tỉnh đăng tải lên các trang Báo tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2021.

 Học sinh nữ Trường THCS Xuân Hòa trao đổi thông tin về chăm sóc SKSS vị thành niên

Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay, đại dịch COVID-19 có thể có những tác động lâu dài đối với vấn đề dân số. Mặc dù chúng ta chưa có được một bức tranh tổng thể về tác động của COVID-19 đối với mức sinh, nhưng xu hướng này đã gây mối quan tâm đáng ngại về khả năng bùng nổ dân số hay sụt giảm tỷ suất sinh. Điều đáng lo ngại là khi phụ nữ không thể thực hiện được quyền sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS và SKTD). Nguyên nhân có thể là do gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc do phân biệt đối xử về giới đã ngăn cản họ trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sử dụng các biện pháp tránh thai hoặc quyết định có quan hệ với bạn tình hay không. Thông qua các hoạt động tuyên truyền của Chi cục nhằm giúp chúng ta hãy hành động để xóa bỏ những khoảng cách này vì các dịch vụ SKSS & SKTD là hết sức thiết yếu. Thậm trí nếu hệ thống chăm sóc sức khỏe có bị khó khăn tới đâu thì những dịch vụ này cũng không thể bị coi nhẹ. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái. Những hậu quả đó có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của họ. Hãy cùng hành động để bảo vệ quyền được quyết định sinh con và thời điểm sinh. Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn cho mọi phụ nữ và trẻ em gái.

Hồng Lụa - Phòng TT- GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.