Hiệu quả công tác truyền thông về Dân số-KHHGĐ trong tình hình mới

Công tác Dân số - KHHGĐ là một trong những nhiệm vụ chiến lược của đất nước. Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân về chính sách dân số được nâng lên, quy mô gia đình ít con thu hút nhiều cặp vợ chồng thực hiện, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô dân số.

Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới với quan điểm: “Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững”. Theo đó, công tác truyền thông - giáo dục phải tập trung toàn diện trên tất cả các mặt quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư và đặc biệt là chất lượng dân số. Nếu như trước đây công tác truyền thông - giáo dục chỉ tập trung chủ yếu vào đối tượng chính là cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để vận động sinh từ 1 đến 2 con, thực hiện KHHGĐ để giãn khoảng cách giữa các lần sinh, không sinh con thứ 3 trở lên, thì hiện nay công tác truyền thông - giáo dục phải chú trọng đến các nhóm đối tượng mới đó là vị thành niên, thanh niên; người cao tuổi; công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ.... Và đi kèm theo đó là các nội dung truyền thông mới như: mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 02 con; thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh; không lựa chọn giới tính thai nhi; nam, nữ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Đây là những điểm mới trong công tác truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển.

Theo đó, trong năm 2019, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền như: tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho vị thành niên, thanh niên tại 53 trường THCS; 20 hội nghị tư vấn trực tiếp cho người cao tuổi về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 28 hội nghị vận động những người có uy tín trong cộng đồng ủng hộ vị thành niên, thanh niên được chủ động tìm hiểu kiến thức và kỹ năng thực hiện các dịch vụ Dân số -KHHGĐ; 15 hội nghị cung cấp kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho phụ nữ mang thai và các đối tượng có liên quan; 30 hội nghị truyền thông trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, 05 hội nghị truyền thông cho các bậc ông bà, cha mẹ của vị thành niên về cung cấp các kiến thức, thông tin và kỹ năng thực hiện các dịch vụ Dân số -KHHGĐ và giáo dục lối sống lành mạnh
cho vị thành niên, thanh niên…

Hội nghị vận động những người có uy tín trong cộng đồng ủng hộ vị thành niên, thanh niên được chủ động tìm hiểu kiến thức và kỹ năng thực hiện các dịch vụ Dân số -KHHGĐ tại xã Thanh Vân – Huyện Tam Dương

 

Việc triển khai công tác truyền thông về dân số và phát triển đã được Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh chủ động triển khai từ sớm trong toàn ngành làm công tác dân số. Để củng cố và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về dân số và phát triển, trong thời gian tới Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tập trung các giải pháp cụ thể như sau: Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới trong đội ngũ người làm công tác dân số nhằm nhận thức đúng về nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân số trong giai đoạn mới. Thứ hai, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ dân số các cấp, nhất là đội ngũ viên chức dân số cấp xã, phường, thị trấn và cộng tác viên dân số ở cơ sở. Thứ ba, chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai các hoạt động truyền thông về dân số và phát triển góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển của tỉnh nhà. 

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.