Tập huấn kỹ năng tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-CCDS ngày 19/9/2019 của Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc về tập huấn kỹ năng tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2019

Từ ngày 29-30/10/2019, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ phòng Dân số -KHHGĐ thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Chủ nhiệm câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi, tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi; Cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn; Cộng tác viên dân số của 20 xã mới triển khai hoạt động Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng năm 2019.

 

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được báo cáo viên giới thiệu tổng quan Đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi giai đoạn 2017 – 2025; vấn đề già hóa dân số, thực trạng và thách thức; Những bệnh thường gặp ở người cao tuổi, cách phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Bộ tiêu chí xã, phường phù hợp với người cao tuổi; Chăm sóc người cao tuổi thông qua mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Một số văn bản, chính sách liên quan đến người cao tuổi; Kết quả hoạt động triển khai Đề án người cao tuổi.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp học viên nắm vững các kiến thức, hoạt động của người cao tuổi, tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tại địa phương. Đây cũng là dịp để các học viên được giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, góp phần thực hiện tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.